Hurtig opslag

Fra A til Å

A

Ansatte

Se oplysninger om de ansatte her.

B

Bus

Da de offentlige busforbindelser er meget dårlige i vores område, har skolen sine egne busser. Udgifterne til transporten af eleverne til og fra skole betales via skolepengene, hvilket betyder, at der ikke skal betales ekstra udgifter, hvis barnet har brug for buskørsel.

Skolebus 1 og 2 køres af: Solveigs Taxi

Vores egen skolebus køres af: Johannes Roager, Tlf.:  23 93 10 56

Ved konstateret sygdom om morgenen bedes chaufføren kontaktet, inden han kører hjemmefra, så unødvendig kørsel eller stop undgås.

Se alle busplanerne her.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Sander van de Belt (formand), Gram, tlf. 2538 8547

Gitte Paulsen, Gram, tlf. 6077 7810

Carsten Madsen, Gram, tlf. 2684 4777

Martin Kjer Petersen, Sdr. Hygum, tlf.  2383 8401

Carsten Clausen, Brændstrup, tlf. 6112 2525

Se referater fra bestyrelsesmøder her.

Basar

Regnskab for basar: link

Revisorerklæring: link

D

Demokratiundervisning

Se mere til BKF´s Demokratiundervisning her

E

Evalueringsplan

Se under Tilsyn

Eksamen

Hvis du ønsker lidt generel info om eksamen og karaktergennemsnit på Brændstrup Kristne Friskole, så tryk her

Hvis du ønsker at se datoerne for afgangseksamen i indeværende skoleår, så tryk her

F

Fagudbud

Se hvilke fag der udbydes og dertilhørende læseplaner

Ferieplan

2023-2024

Første skoledag efter sommerferien: mandag den 14. august 2023

Efterårsferie         mandag den 16. oktober – fredag den 20. oktober

Juleferie               onsdag d. 20. december – onsdag d. 3. januar 2024 (Begge dage incl.)

Opstart efter juleferien bliver torsdag d. 4. januar 2024

Vinterferie             mandag d. 12. februar – fredag d. 16. februar

Påskeferie              mandag d. 25. marts – mandag d. 1. april

Kr. Himmelfart:      torsdag d. 9. maj – fredag d. 10. maj

Pinseferie              lørdag d. 18. maj – mandag d. 20. maj

Grundlovsdag          mandag d. 5. juni

Sommerferie          lørdag d. 29. juni 2024 – søndag den 11. august 2024

Opstart efter sommerferien i 2024 er mandag den 12. august.

Festpolitik

Festpolitik for BKF

Forældresamarbejde

Se mere om forældresamarbejdet her

G

Grundlag og fakta

Se mere om BKF´s Grundlag og fakta her, og find flere oplysninger om skolen.

I

Indskrivning  

For at få mere information, evt. opskrivning til kommende 0. kl. august 2022, kontakt Peter Thorsen på 5189 8579, eller pt@bkfri.dk. Er du ny her?

Vi starter Førskolen op tirsdag den 11. april 2023. 

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, og I er også velkomne til at træffe aftale om et møde, så vi kan lave en så god skolestart for jeres barn som muligt.  Optagelse i andre klasser kan finde sted hele året. (Normalt ikke til 9. klasse efter 5. september)

Hvis I ønsker flere oplysninger, om elev situationen nu, så se her: Ny elev  

K

Karaktergennemsnit

Via nedenstående link kan man få adgang til Undervisningsministeriets statistikker vedr. elever på Brændstrup Kristne Friskole. Der gives bla. et overblik over karaktergennemsnit, klassekvotient og overgangsfrekvens til anden uddannelse; og disse kan ses i forhold til kommune- og landsgennemsnit.

Få adgang til tallene her (ekstern side)

Kalender

Se hvad der sker på skolen her 

Konfirmation

Da skolen har elever fra mange forskellige sogne, er det umuligt at få undervisning og transport til at passe med konfirmandforberedelsen i elevernes hjemsogne. Skolen tilbyder egen konfirmandundervisning, dette sker efter aftale med præsten.

Vor undervisning er placeret onsdag fra 8.15 til 9.40, hvilket passer med sognene i Nustrup, Gram/Højrup og Øster Lindet. Hvis man ønsker undervisning og konfirmation i disse sogne, aftaler forældrene selv og transporten til/fra præst/skole påhviler forældrene selv.

Hvis man ønsker sit barn konfirmeret i hjemsognet, da er dette muligt. Hvis man ønsker at gøre brug af konfirmationen, som skolen arrangerer, så er det søndag den 23. april 2023 kl. 10.00 i Fole Kirke.

I 2024 er det den  14. april

I 2025 er det den 4. maj 

I 2026 er det den 19. april 

L

Lov om gennemsigtighed

Det fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, at grundskoler skal offentliggøre:

  • Resultatet af skolens karaktergivning
  • Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse. 

Se resultaterne her

Læseplaner

Find læseplanerne for Brændstrup Kristne Friskole her

M

Mobbepolitik

Du finder skolens anti-mobbepolitik her

O

P

Pædagogisk udgangspunkt

Se skolens pædagogiske udgangspunkt her

S

SFO

Find oplysninger om SFO her  

Skema 

Find elevernes skema her

Skolepenge

Se mere om skolepengene her 

Skolemad

Se mere om skolebod her

Hver fredag kan man få mad fra Røddingcentret. Det foregår på den måde, at man henter en app der hedder Kanpla, og opretter en konto, se mere på www.rcentret.dk under Skolemad.

Vi henter så maden og deler den ud i spisefrikvarteret fredag.  

Skolebladet

Se det fra Jul 2019 her

Sommer 2019 her

Skoleregler

Se skoleregler her

Sundhedsplejerske

Se mere om skolens sundhedsplejerske her

Sygdom

I tilfælde af sygdom  bedes man give skolen telefonisk besked (kl. 07.45 – 08.15) Tlf 7482 2551. Kører man med skolens busser bør det dog ske til chaufføren inden denne starter om morgenen. Forsømmelser ud over sygdom bør være en undtagelse. Fritagelse for en enkelt dag gives af klasselæreren.

Fritagelse for flere dage sker hos skolelederen. I begge tilfælde bør dette ske i god tid i forvejen.

T

Tilsyn

Se mere om Tilsyn, både det eksterne og forældre tilsynet.     

Tilfredshedsanalyse

Der er foretaget tilfredshedsanalyse i april 2022, se  undersøgelsen her: undervisningsmiljø

U

Udenlandstur/lejrskoler

0.-1.-2. klasserne er på lejrskole to dage med en overnatning.

6. kl. tager hvert år en tur til Århus.

7. kl. er en uge på Bornholm i september måned.

8. kl. er i Købehavn, hvor klassen oplever Folketinget, Nationalmuseet og mange andre ting.

9. klasse er på studietur til en storby i udlandet. Sidste år var de i New York.           

Undervisningsmiljø

Se mere om trivsel i undervisningsmiljøet her

V

Værdigrundlag

 Se BKF´s værdigrundlag  

Vedtægter

Skolens vedtægter