Anti-mobbepolitik

På Brændstrup Kristne Friskole accepterer vi ikke mobning.

Denne plan er udarbejdet for at understrege, at vi ikke accepterer
mobning.

Samtidig ønsker vi med planen at pege på aktiviteter til forebyggelse af mobning og give redskaber til at gribe ind, hvis man alligevel opdager tilfælde af mobning.