Sundhedsplejerske

Sundhedsplejens vision er at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier. 

Sundhedsplejens servicetilbud på skolerne 2021/22 

Birgitte Gaarde, 

Skolesundhedsplejen                                                                           

bg@vejen.dk   

Mobilnr. 3017 0879