Læseplaner og fælles mål

Her på siden kan man se, hvilke fag der undervises i, og finde læseplanen for det enkelte fag.

I de fag hvor læseplanen ikke afviger fra Folkeskolens, linkes til Fælles Mål for det pågældende fag, udarbejdet af Børne og Undervisningsministeriet.

Se generelt om  Fælles mål i undervisningen

I faget kristendomskundskab og det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab supplerer vi Fælles Mål med vores egne læseplaner. Se disse under det enkelte fag.

Brændstrup Kristne Friskole har 0. til og med 9. klasse.
Efter 9. klasse går eleverne op til Folkeskolens Afgangsprøve (FP9). 

Der undervises i:

Dansk:

 • Undervises fra 0.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
 • Se fælles mål for faget dansk

Matematik:

 • Undervises fra 0.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.
 • Se fællesmål for faget matematik

Engelsk:

 • Undervises fra 1.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget engelsk lære at kommunikere på engelsk på et selvstændigt niveau med mennesker fra hele verden på baggrund af deres viden om engelsk sprog og deres interkulturelle kompetencer.
 • Se fælles mål for faget engelsk

Tysk:

 • Undervises fra 5.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.
 • Se fælles mål for faget tysk

Historie:

 • Undervises fra 3.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie.
 • Se fælles mål for faget historie

Kristendom:

Samfundsfag:

 • Undervises fra 8.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.
 • Se fælles mål for faget samfundsfag

Biologi:

 • Undervises fra 7.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi
 • Se fælles mål for faget biologi

Fysik/kemi:

 • Undervises fra 7.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi.
 • Se fælles mål for faget fysik/kemi

Geografi:

 • Undervises fra 7.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.
 • Se fælles mål for faget geografi

Natur/teknologi:

 • Undervises fra 1.-6. klasse
 • Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv.
 • Se fælles mål for faget natur/teknologi

Billedkunst:

 • Undervises fra 0.-4. klasse
 • Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.
 • Se fælles mål for faget billedkunst

Håndværk og design (valgfag):

 • Undervises fra 7.-8. klasse
 • Eleverne skal i valgfaget håndværk og design beherske håndværks- og designprocesser og arbejde udforskende, problemløsende og evaluerende med henblik på at fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal arbejde med innovative og entreprenante tilgange i udførelsen af produkter.
 • Se fælles mål for faget håndværk og design

Idræt:

 • Undervises fra 0.-9. klasse
 • Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.
 • Se fælles mål for faget idræt

Musik:

 • Undervises fra 0.-6. klasse
 • Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.
 • Se fælles mål for faget musik

Svømning:

 • Undervises fra 3.-5. klasse
 • Vi kører én gang om uge ind til Rødding svømmehal, hvor eleverne får mulighed for at opleve glæden ved at bevæge sig i vand og lærer her nogle grundfærdigheder inden for svømning. 

Valgfag:

 • Undervises fra 5.-6. klasse
 • Et fag hvor eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige praktiske elementer – som oftest inden for fagene sløjd og madkundskab.

IT:

 • Undervises fra 0.-9. klasse
 • IT integreres i den daglige undervisning på tværs af fagene.

Sundheds- og seksualundervisning og familieundervisning (SSF):

 • Undervises fra 0-9. klasse
 • Vi har hvert år en enkel dag, hvor eleverne undervises i SSF-faget, i forhold til deres alder og klasse
 • I SSF-faget følger vi, pga. skolens værdigrundlag, vores egen læseplan.
 • Se læseplanen for SSF-faget