Eksamen og karakterer

Her på siden finder I oplysninger om afgangseksamen på Brændstrup Kristne Friskole og henvisning til diverse statistikker om skolens karaktergennemsnit mm.

Terminsprøver og afgangseksamen

I 9. klasse gennemføres i løbet af skoleåret skriftelige terminsprøver i dansk, matematik og engelsk svarende til de prøver, der indgår i afgangsprøven.
I maj/juni gennemføres Folkeskolens Afgangsprøve. Der er bundne prøvefag og prøvefag til udtræk:

Bundne prøvefag:

Dansk: mundtlig og skriftlig (skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning)

Matematik: skriftlig (matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler)

Engelsk: mundtlig

Naturfagsprøven: mundtlig

Prøvefag til udtræk: der udtrækkes et fra de humanistiske fag

Prøvefag til udtræk: der udtrækkes et fra de naturfaglige

Desuden er der afsat en uge til projektopgave. I forbindelse med denne får eleverne en udtalelse og mulighed for at få en samlet karakter for opgaven og fremlæggelsen.

Se her datoerne for afgangseksamen i indeværende skoleår på Brændstrup Kristne Friskole

Karaktergennemsnit mm.:

Via nedenstående link kan man få adgang til Undervisningsministeriets statistikker vedr. elever på Brændstrup Kristne Friskole. Der gives bla. et overblik over karaktergennemsnit, klassekvotient og overgangsfrekvens til anden uddannelse; og disse kan ses i forhold til kommune- og landsgennemsnit.

Få adgang til tallene her (ekstern side)