Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde er enormt vigtigt for barnet.

Et af de steder, hvor vi som voksne kan være med til at give børnene de bedst mulige forudsætninger for læring – både socialt og fagligt – er i mødet mellem forældre og skole. Det er enormt vigtigt, at der er en gensidig tillid, og at barnet også mærker den gensidige tillid mellem skole og hjem.

Barnet skal gerne have en fornemmelse af, at vi som forældre og lærere har samme mål. og at vi er enige om vejen dertil. De to vigtigste nøglebegreber for at samarbejdet kan lykkes, er dialog og relation.

Sociale arrangementer

Derfor indbyder vi som skole til en række arrangementer, som vi opfordrer jer som forældre til at deltage i.  Vi tror, at det fællesskab, der derved opstår, kan føre til større glæde for alle parter og blive til et godt samarbejde omkring jeres barn.

Se i kalenderen hvornår de forskellige arrangementer bliver afholdt.

Festpolitk

Se BKFs festpolitik her.

Forældremøder

Vi inviterer også til forældremøder, hvor det muligt at møde klassens øvrige forældre, og her få en fælles snak om, hvad der rører sig i klassen – både socialt og fagligt. I forbindelse med forældremødet inviterer vi også til et foredrag med en udenforstående foredragsholder. Vi forsøger at ramme forskellige emner, som har relevans både i til jer som forældre og os som skole.

Se i kalenderen hvornår der bliver afholdt forældremøde.

Skole/hjem-samtale

Forældre til elever i 0.-4. klasse bliver indbudt til en skole/hjem-samtale 2 gange om året. Disse samtaler foregår med klasselæreren + en af klassens øvrige lærere.

For 5.-9. klasse afholder vi en enkel skole/hjem-samtale om året. Her kan man som forældre/elev selv vælge hvilke faglærere man ønsker en samtale med.

Derudover er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte skolen/lærerne, når dette ønskes.

Tidspunktet for samtalerne kan ses i kalenderen.

Ferie

Vi henstiller til, at eleverne ikke holder ferie uden for skolernes ferie. Lærerne er ikke forpligtet til at give lektier, hvis en elev alligevel bliver spurgt fri i skoletiden.

Sygdom

I tilfælde af sygdom bedes man give skolen telefonisk besked kl. 07.45 – 08.15 på Tlf 7482 2551. Kører barnet med skolens busser, bedes man dog meddele det til chaufføren, inden denne starter om morgenen.

Forsømmelser ud over sygdom bør være en undtagelse. Fritagelse for en enkelt dag gives af klasselæreren. Ved fritagelse for flere dage skal man henvende sig til skolelederen. I begge tilfælde skal forespørgsler om fritagelse ske i god tid.