Bestyrelse

Her kan du følge med i bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen på Brændstrup Kristne Friskole er sammensat af  elevforældre og skolens bagland og står for den overordnede linje i skolens virke.

Bestyrelsen består af:

Sander van de Belt (formand), Gram, tlf. 2538 8547

Gitte Paulsen, Gram, tlf. 6077 7810

Carsten Madsen, Gram, tlf. 2684 4777

Martin Kjer Petersen, Sdr. Hygum, tlf.  2383 8401

Carsten Clausen, Brændstrup, tlf. 6112 2525

Bestyrelsen mødes i udgangspunktet en gang hver anden måned og referater fra bestyrelsesmøder er altid at finde på denne side.