Undervisningsmiljø

Trivsel i undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøloven skal være med til at sætte fokus på undervisningsmiljøet for eleverne og skabe en fælles dialog om og udvikling af undervisningsmiljøet sådan, at eleverne trives bedst muligt.

Skolen skal lave en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen. Se Trivselserklæringen og Tilfredshedsanalysen nedenfor.