Værdigrundlag

Vi ønsker at skabe en skole med et overskueligt og trygt miljø, hvor eleverne – med udgangspunkt i en grundig undervisning – kan gennemgå en udvikling og modtage indlæring, som er nøje afpasset den enkeltes evner og anlæg.

Vi ønsker at skabe rammer omkring almindelig god opførsel og respekt for opstillede normer og krav. Endvidere er det vor hensigt at hjælpe barnet til uafhængighed, selvstændighed og myndighed. Der er ingen modsætning imellem disse ting og ægte livsglæde, tilfredshed og tryghed – tværtimod. Det er opdragelsens mål, at det leder til selvstændighed.

Vi tror, at vi er skabt af Gud – skabt til at tilhøre ham og leve vort liv med ham. Vore børn er skabt af ham og givet os af ham som en gave – og som en opgave. Skolens mål er derfor ikke alene knyttet til at give eleverne gode kundskaber, men også at udvikle dem som mennesker og videreføre værdier som ærlighed, sandhed, kærlighed og tilgivelse.

De grundlæggende holdninger til livet og tilværelsen er givet os af Gud i Bibelen. Skolen bygger sit virke på den kristne tro og på den overbevisning, at Bibelen er Guds ord og dermed vejledning i tro og livsførelse. I praksis viser det sig bl.a. i morgensamlinger med sang og bøn samt andagter ved arrangementer på skolen. Gennem kristendomsundervisningen ønsker vi desuden at give eleverne et positivt kendskab, til hvad kristendom er, så de er i stand til, utvungent, at tage stilling til den kristne tro.