Skoleregler

Hvad du vil, at andre skal gøre mod dig, det samme skal du gøre mod dem

 Skoleregler 

  1. En god regel til alle tider er: ”Vær overfor andre, som du ønsker, de skal være overfor dig!”
  2. Skolen må ikke forlades i skoletiden uden tilladelse fra en lærer.
  3. Fritagelse fra idræt og svømning kræver en skriftlig tilladelse fra hjemmet.
  4. Slik må kun medbringes i forbindelse med fejring af fødselsdage og sidste dag før jul. Her efter aftale med klasselærer.
  5. Tyggegummi må af rengøringshensyn ikke medbringes.
  6. Mobiltelefoner, IPad/tablet må medbringes, men skal være slukkede i skoletiden. De må bruges i busserne. Fra 5.-9. klasse gælder dog, at de må benyttes i frikvartererne og fritimerne.