Hej

Her er en tekst

Vi kunne godt tænke os en kollega

VI ØNSKER EN KOLLEGA SOM…o Kan undervise i følgende fag: matematik i indskoling ellermellemtrin, natur/teknik, støtteundervisning (især dansk ogmatematik). Andre fag kan også komme i spil, så henvend dig frimodigt.o Er i overensstemmelse med skolens kristne profilo Er god til samarbejde, anerkendelse og relationerDU ØNSKER ET STED DER KAN TILBYDE…o Et godt og imødekommende kollegafællesskabo […]