Kollega

Vi kunne godt tænke os en kollega

VI ØNSKER EN KOLLEGA SOM…
o Kan undervise i følgende fag: matematik i indskoling eller
mellemtrin, natur/teknik, støtteundervisning (især dansk og
matematik).


Andre fag kan også komme i spil, så henvend dig frimodigt.
o Er i overensstemmelse med skolens kristne profil
o Er god til samarbejde, anerkendelse og relationer
DU ØNSKER ET STED DER KAN TILBYDE…
o Et godt og imødekommende kollegafællesskab
o En skole med gode fysiske rammer
MERE OM OS
o Tryk på linket og se en præsentation af skolen