• Seneste nyt

  13/11/2020: Kommende 0. kl. august 2021.

  For at få mere information, evt. opskrivning til kommende 0. kl. august 2021, kontakt Peter Thorsen på 5189 8579, eller

  02/11/2020: Ny skoleleder

  Det er os en glæde at kunne meddele at bestyrelsen pr. 1.1.2021 har ansat Peter Thorsen som skoleleder. Vi håber og tror på

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
 • Indskoling

  Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse er vores indskolingsområde.

  Indskolingen har sin egen selvstændige bygning, hvilket er med til at skabe en tryghed og stabilitet over hverdagen. Skolens SFO ligger også i Indskolingsbygningen.

  Vor overordnede målsætning er bl.a.:

  – den enkelte elev tilgodeses ud fra evner og færdigheder.

  – fællestimer/tema arbejde for alle elever i indskolingen ved særlige lejligheder i løbet af skoleåret.

  – det er vigtigt, at der grundlægges gode skolevaner og en god og positiv indstilling til det at lære og modtage undervisning.

  – læseindlæring, matematik og fortælling vægtes højt.

  Indskolingen på BKF er årgangsdelt i alle fag. Det vil sige, at eleverne har alle fag i deres stamklasse..

  Hver dag indeholder morgenandagt/morgensamling, og her er indskolingseleverne sammen med resten af skolen (kl. 9.40). En dag om ugen (pt om torsdagen) holdes morgensang i klasserne.

  Vi tilrettelægger skoledagen, så der er bevægelse, leg og aktivitetstimer flere gange i løbet af en skoledag, dette sker typisk gennem timerne i SFO. Eleverne i indskolingen kan således have flere SFO timer mellem klokken 8.15 og så klokken 14.10.

  I den daglige undervisning vil der også være oplæsning. Dette giver den enkelte elev mulighed for at opbygge et stort ordforråd og der vil i perioder blive tilrettelagt emne/temaundervisning.

  Læsetid er på skemaet dagligt. Her er det meningen, at den enkelte elev i ro skal sidde og læse/læse billeder, alt efter hvad den enkelte magter. Nogle gange har vi også makkerlæsning. Dette er for at opmuntre og udvikle læsefærdigheder uafhængig af niveau.

  I løbet af året har vi enkelte “temauger”/ eller ”emnedage, hvor den daglige undervisning brydes op, og hvor eleverne gennem en mere praktisk tilgang til opgaver oplever, hvorfor og hvordan de enkelte fag kan bruges samt hvor vigtigt det rent faktisk er at lære disse grundlæggende ting. Det kan f.eks. være fokus på: trivsel, bevægelse, min krop og lign.

  For os på Friskolen er det væsentligt, at der oparbejdes en regelmæssighed over skoledagen, så energien ikke bruges på: ”hvad skal vi nu”, men på stabilitet og forudsigelighed.

   

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Email: [email protected]