• Seneste nyt

  16/09/2020: Motionsdag fredag den 9. oktober


  16/09/2020: Forældremøde for 0.-5. kl.

  Onsdag den 23. september kl. 19.00. Velmødt! Husk tilmelding.

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
 • Værdigrundlag

  Udviklingen i folkeskolen har medført, at der er behov for en alternativ skole – på et kristent grundlag. 

  Vi ønsker at skabe en skole med et overskueligt og trygt miljø, hvor eleverne – med udgangspunkt i en grundig undervisning – kan gennemgå en udvikling og modtage indlæring, som er nøje afpasset den enkeltes evner og anlæg. 

  Vi ønsker at skabe rammer omkring almindelig god opførsel og respekt for opstillede normer og krav. Endvidere er det vor hensigt at hjælpe barnet til uafhængighed, selvstændighed og myndighed. Der er ingen modsætning imellem disse ting og ægte livsglæde, tilfredshed og tryghed – tværtimod. Det er opdragelsens mål, at det leder til selvstændighed. 

  Vi tror, at vi er skabt af Gud – skabt til at tilhøre ham og leve vort liv med ham. Vore børn er skabt af ham og givet os af ham som en gave – og som en opgave. Skolens mål er derfor ikke alene knyttet til at give eleverne gode kundskaber, men også at udvikle dem som mennesker og videreføre værdier som ærlighed, sandhed, kærlighed og tilgivelse. 

  De grundlæggende holdninger til livet og tilværelsen er givet os af Gud i Bibelen. Gennem kristendomsundervisningen ønsker vi at give eleverne et positivt kendskab til hvad kristendom er, så de er i stand til, utvungent, at tage stilling til den kristne tro. 

  Vi samles alle sammen til morgensang og morgenandagt hver dag. Kendskab til sange og salmer er en vigtig del af vor selvforståelse, og identitetsskabende og sangglæde er tillige livsglæde.

   

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Email: [email protected]