• Seneste nyt

  13/11/2020: Kommende 0. kl. august 2021.

  For at få mere information, evt. opskrivning til kommende 0. kl. august 2021, kontakt Peter Thorsen på 5189 8579, eller

  02/11/2020: Ny skoleleder

  Det er os en glæde at kunne meddele at bestyrelsen pr. 1.1.2021 har ansat Peter Thorsen som skoleleder. Vi håber og tror på

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
 • Tilsyn

  Tilsynsplan

  Det valgte, eksterne tilsyn 

  Tilsynet med skolen varetages af en tilsynsførende, der vælges af forældrene for 2 år ad gangen. Den tilsynsførende, skal stå udenfor forældrekredsen. Den tilsynsførende evaluerer kvaliteten i skolens undervisning i alle fagene samt med elevernes forsømmelser. Valget af den tilsynsførende finder sted ved forældrekredsmødet/generalforsamlingen.

  Den forældrevalgte tilsynsførende fører tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

  Den valgte tilsynsførendes tilsyn udmøntes på følgende måde:

  • Gennemgang af læseplaner for fagene dansk, regning/matematik og engelsk. Udarbejdelse af en skriftlig årsrapport efter skoleårets afslutning. Rapporten indeholder tilsynsførendes redegørelse i forbindelse med ovenstående samt en vurdering af, om elevernes standpunkt står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen.
  • Rapporten sendes til skolens bestyrelse og lægge ud på skolens hjemmeside.
  • Typisk vil den tilsynsførende aflægge beretning ved skolens generalforsamling.

  Ved generalforsamlingen den 26. april 2017 blev Christel Aagaard valgt som tilsynsførende.

  Herunder følger ordlyden af tilsynsplanen for Brændstrup kristne Friskole, tilsynsrapporten findes her:  Tilsynserklæring 2019-20

  Forældrekredsens tilsyn.

  Dette tilsyn udøves ved, at forældrene deltager i skolens liv på følgende måde:

  • Klasseforældremøder i efteråret, hvor der redegøres for målet med undervisningen i det pågældende skoleår, klassens sociale liv drøftes endvidere.
  • Skole-hjemsamtaler i november og igen om foråret, hvor elevens udbytte af undervisningen er i fokus. Den enkelte elevs trivsel og samspil med klassen drøftes endvidere.
  • Invitation til deltagelse i 3-4 årlige ”åbenthusdage” på skolen. Her oplever forældre, hvordan den daglige undervisning foregår.
  • Ved besøg på skolen i undervisningstiden.  Alle forældre er hjertelig velkomne på skolen, og drøfte skolemæssige forhold med såvel skoleleder som lærere. Ved at orientere sig i de blade, mail og skolens hjemmeside som foreligger.
  • Ved at følge med i børnenes daglige skolegang.

  Vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. sept. 2013

    

   

   
   

   

   

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Email: [email protected]