• Seneste nyt

  13/11/2020: Kommende 0. kl. august 2021.

  For at få mere information, evt. opskrivning til kommende 0. kl. august 2021, kontakt Peter Thorsen på 5189 8579, eller

  02/11/2020: Ny skoleleder

  Det er os en glæde at kunne meddele at bestyrelsen pr. 1.1.2021 har ansat Peter Thorsen som skoleleder. Vi håber og tror på

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
  • Hjem
  • Pædagogisk udgangspunkt

  Pædagogisk udgangspunkt

  Livs- og menneskesyn
  Vi tager udgangspunkt i Bibelens syn på mennesket som siger, at:

    mennesket er skabt af Gud
    mennesket er skabt i Guds billede, hvilket betyder at det har en særlig relation til Gud, sit medmenneske og det øvrige skaberværk
    mennesket er en synder
    mennesket er elsket af Gud
    mennesket har værdi. Så stor værdi at Gud sendte sin egen søn, for at frelse det
    mennesket går mod evigheden med eller uden Gud

  Derfor ser vi på hvert enkelt barn som værende unikt, værdifuldt, ligeværdigt, værd at elske og udrustet med forskellige evner.
  Også barnet er en synder, som det onde bor i. Derfor har også barnet brug  for normer i skole-, hjem- og samfundsliv.
  Skolen ønsker, i samarbejde med hjemmet, at deltage i opdragelsen på at fremme det gode  og hæmme det onde i det enkelte barns liv, samt at barnet får et realistisk, sandt og sundt syn på sig selv og sit liv, så evnen til at vurdere, tage stilling til og handle ansvarsbevidst i livet fremmes.

  Pædagogiske principper
  Brændstrup kristne Friskole er ikke tilknyttet én bestemt pædagogisk retning med deraf følgende bestemte principper. Skolens undervisning er præget af en kombination af mange af tidens pædagogiske retninger, såfremt disse ikke er i direkte modstrid med skolens grundlag.

  For at give en nærværende, relevant og kvalificeret undervisning må de pædagogiske metoder indrette sig efter tre faktorer: børnene, faget og den enkelte lærer:

    Børn er forskellige og forskelligt udrustet. Derfor udvikler de sig også forskelligt. Følgelig skal de ikke undervises på samme måde. Derfor er det fornuftigt at bruge forskellige tilgange til det, der skal læres. På den måde er der større chance for at nå den enkelte elev.
    Metoderne må indrette sig efter hvilket fag og emne der undervises i.
    Den enkelte lærer benytter og udvikler metoder ud fra sin personlighed, sit fag/emne og læseplaner.

  Skolen forventer endvidere at der omkring det enkelte barns undervisning samarbejdes mellem hjemmet, skolen og barnet. Alle tre har et gensidigt ansvar for elevens læring; dog er skolens og hjemmets større end barnets, men jo ældre barnet bliver des større ansvarlighed forventes der.

  Derfor kan I forvente af skolen

    at vi vil respektere den enkelte, som han eller hun er
    at der er gode sociale rammer at fungere indenfor
    at vi vil samarbejde med den enkelte elev og dennes hjem omkring skolegangen
    at der bliver givet en engageret og relevant undervisning
    at der er et højt informationsniveau
    at vi vil et godt og nært skole-hjem-samarbejde

   Derfor forventer vi af hjemmet og eleven:

    at I er indstillet på at respektere de regler skolen har
    at I er positive omkring samarbejdet med såvel kammerater som lærere
    at den enkelte handler ansvarsbevidst i forhold til omgivelserne, dette gælder både i forhold til kammerater, lærere og skolens ting
    at eleven møder veludhvilet og velforberedt til undervisningen
    at I som forældre bakker op om skole-hjem-samtalerne
    at I som forældre møder op til skolens arrangementer
  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Email: [email protected]