• Seneste nyt

  13/11/2020: Kommende 0. kl. august 2021.

  For at få mere information, evt. opskrivning til kommende 0. kl. august 2021, kontakt Peter Thorsen på 5189 8579, eller

  02/11/2020: Ny skoleleder

  Det er os en glæde at kunne meddele at bestyrelsen pr. 1.1.2021 har ansat Peter Thorsen som skoleleder. Vi håber og tror på

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
 • Ordensregler

   Ordensregler

  1. For at vi kan have det godt sammen, er det vigtigt at handle efter den gyldne leveregel: ”Hvad du vil, at andre skal gøre mod dig, det samme skal du gøre mod dem”.
  2. For at alle kan få mest muligt ud af undervisningen, skal du, når klokken ringer, finde din plads og være parat til undervisning.
  3. For at undgå skader på personer og ting må du vise hensyn og ikke først tænke på dig selv.
  4. Når du bruger skolens materialer, må du huske at behandle dem ordentlig og have bind om bøgerne.
  5. For at gøre skolen til et godt sted at være, må vi hjælpe hinanden med at holde orden og rydde op.
  6. Eleverne opfordres til at bruge hjemmesko i klasserne, da udendørs fodtøj ikke må benyttes her.
  7. Al færdsel indendørs foregår under mottoet: ”gå ….. ikke løbe, snakke ….. ikke råbe”.
  8. I frikvarterer og fritimer må skolen ikke forlades uden tilladelse fra en lærer.
  9. Alle deltager i gymnastik og svømning. Fritagelse fra undervisningen kræver skriftlig meddelelse fra hjemmet, og du skal være til stede i timerne.
  10. Rygning er forbudt i skolen.
  11. Slik og tyggegummi må ikke medbringes i skolen.
  12. Alle former for boldspil skal foregå på sportspladsen eller på multibanen.
  13. Mobiltelefoner, Ipad/tablet må medbringes, men skal være slukkede i skoletiden og anbragt i skoletasken. De må bruges i busserne. Fra 5.—9 kl. gælder dog, at de må benyttes i frikvartererne og fritimerne.

   

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Email: [email protected]