• Seneste nyt

  13/11/2020: Kommende 0. kl. august 2021.

  For at få mere information, evt. opskrivning til kommende 0. kl. august 2021, kontakt Peter Thorsen på 5189 8579, eller

  02/11/2020: Ny skoleleder

  Det er os en glæde at kunne meddele at bestyrelsen pr. 1.1.2021 har ansat Peter Thorsen som skoleleder. Vi håber og tror på

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
  • Hjem
  • Lov om gennemsigtighed

  Lov om gennemsigtighed

  I henhold til lov nr. 414 af 6. juni 2002 omkring gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal alle skoler og uddannelsesinstitutioner oprette en hjemmeside, der lever op til de krav loven stiller. Af hjemmesiden skal følgende oplysninger være tilgængelige:

  Skolens aktuelle uddannelser, fagudbud og timefordelingsplaner m.v.
  Skolens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt.
  Skolens gennemsnitlige karakterer.  
  Resultaterne af gennemførte Evaluering og opfølgningsplan 2016-17 af den udbudte undervisning.
  Andet som skolen finder væsentlig for belysning af skolens undervisning.

  Skolens aktuelle uddannelser, fagudbud og timefordelingsplaner Her henviser vi til de fagudbud som Brændstrup kristne Friskole tilbyder samt en oversigt over det nuværende skoleårs skema.

  Demokratiundervisning på BKF

  Skolens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt Ved henvisning til disse punkter ønsker vi, at der gives en konkret forståelse af hvilke pædagogiske principper og værdier vi tager udgangspunkt i i undervisningen og i det daglige samvær med hinanden.

  Skolens gennemsnitlige karakterer Under dette afsnit skal skolen offentliggøre hvilke karakterer der er givet ved de afsluttende eksaminer. Karaktergivningen er et gennemsnit af de afsluttende karakterer i det omfang der er anvendt ekstern censor ved bedømmelsen. For at bevare anonymiteten skal gruppen af bedømte være større end 3.

  Resultaterne af gennemførte evalueringer af kvaliteten af undervisningen Her henviser vi til den skriftlige tilsynsrapport som skolens tilsynsførende hvert år udarbejder på baggrund af overværelse af den undervisning han er forpligtet på at foretage.

   
   

   

   

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Email: [email protected]