• Seneste nyt

  02/06/2020: Skoleudflugter

  I år bliver der følgende skoleudflugter: 11. juni: 3-6. kl. til Legoland 12. juni: 0.-2. kl. på  tur 22. juni: 7.-9. kl.

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

  01/10/2015: Link til elevernes intranet.

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
 • Natur og teknik

  Læseplan for faget natur/teknik

  Faget gennemføres i  3. – 6. klasse. Undervisningsministeriets udgangspunkt i “Fælles mål” for undervisningen i faget natur/teknik.

  Grundlag
  Gud har skabt verden.
  Den har stor værdi – både egenværdi og brugsværdi, men den er ikke guddommelig. Gud opretholder verden.
  Mennesket er skabt med legeme, sjæl og ånd. Mennesket er unikt, og er hverken maskine eller dyr, men heller ikke guddommeligt.
  Gud har sat mennesket til at forvalte hans skaberværk. Vi skal “dyrke og vogte”. Det betyder et “ja” til naturansvarlighed og et nej til såvel naturdyrkelse som naturudbytning. Mennesket er faldet i synd med alt, hvad det betyder af ansvarsforskydning og egoisme. Også skaberværket er mærket af syndefaldet.

  Formål
  Formålet i Natur/teknik er at skabe undren over og indsigt i Guds skaberværk.

  Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig viden om og indsigt i naturens og teknikkens verden.

  Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for samspillet mellem menneske og natur samt forarbejdning både i deres eget og i andre samfund. Undervisningen skal fremme ansvarlighed overfor skaberværket som baggrund for engagement og handling.

  Stk. 3. Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til at samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser. Der skal være tid og rum til fordybelse og fascination.

   

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Email: [email protected]