• Seneste nyt

  13/11/2020: Kommende 0. kl. august 2021.

  For at få mere information, evt. opskrivning til kommende 0. kl. august 2021, kontakt Peter Thorsen på 5189 8579, eller

  02/11/2020: Ny skoleleder

  Det er os en glæde at kunne meddele at bestyrelsen pr. 1.1.2021 har ansat Peter Thorsen som skoleleder. Vi håber og tror på

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
 • Sundhedsplejerske

  Sundhedsplejens servicetilbud på skolerne skoleåret 2015-16

  Sundhedsplejens vision er at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier. 

  Målet er:

  At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats

  • At styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed
  • At styrke og forbedre indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
  • At rådgive og hjælpe barnet og familien, ved at være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
  • At være opmærksom, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor.
  • At samarbejde med barnet/den unge, forældrene og skolen samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere.

  Elever i 0.kl., 5.kl. og 8.kl. tilbydes en sundhedssamtale:

  Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i besvarelsen af spørgeskema fra Skolesundhed.dk (eller tilsvarende), og er en samtale om barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette.

  Desuden tilbydes måling af højde og vægt samt synsprøve. I 0.kl. og 8. kl. tillige en høreprøve.

  Elever i 1. kl. tilbydes måling af højde og vægt mhp. at følge børnenes vækst.

  Elever i 3. kl. tilbydes undervisning i ”SundhedsVejen”, (2 dage af ca. 2 x 45 min) om håndhygiejne og toiletadfærd, mad og energi til kroppen, personlige grænser, eller styrker og selvværd.

  Piger i ca. 4.kl., tilbydes undervisning om menstruation ca. 45 min, når elever, lærer eller forældre henvender sig.

  Elever i 5.kl., 6.kl., 8.kl. og 9.kl. tilbydes undervisning i et sundhedsrelateret emne (ca. 2 x 45 min.) på klassen. Undervisningens indhold planlægges i samråd med klasselæreren.

  Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skolen.

  Sundhedsplejen er praktiksted for sundhedsplejestuderende og sygeplejestuderende.

   

  Sundhedsplejersken træffes:

  Elever, forældre, skolen og tværfaglige samarbejdspartnere er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken.

  Det er muligt at få rådgivning og vejledning i forhold til elevernes sundhed og trivsel.

  Ved behov få foretaget synsprøve eller høreprøve.

  Sundhedsplejersken deltager sammen med socialrådgiver og skolepsykolog i ”Åben Anonym Rådgivning”.

  Datoer annonceres på den enkelte skoles skoleintra.

  Derudover er det altid muligt at indtale en besked på sundhedsplejerskens telefon, kontakt

  via skoleintra, mail, eller ved direkte henvendelse via skolen.

  Hver skole har tilknyttet en primær sundhedsplejerske, hvis navn, telefonnummer og mailadresse findes på skolens hjemmeside og på http://sundhedspleje.inst.vejen.dk/

  Med venlig hilsen

  Birgitte Gaarde

  Skolesundhedsplejen

  [email protected]

  7996 6454 (omstiller til mobil 3017 0879).

   

   

   

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Email: [email protected]