• Seneste nyt

  07/06/2018: Udflugter

  Onsdag den 27.6 er der udflugt for førskolen, 1. og 2. kl. til Madsbyparken i Fredericia, og for 3., 4., 5. og 6. kl. til

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

  01/10/2015: Link til elevernes intranet.

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
 • Indskoling

  Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse er indskolings området. Vor overordnede målsætning er bl.a.:

  – den enkelte elev tilgodeses ud fra evner og færdigheder.

  – fællestimer for alle elever i indskolingen ved særlige lejligheder i løbet af skoleåret.

  – det er vigtigt, at der grundlægges gode skole vaner og en gode og positiv indstilling, til det at lære og modtage undervisning.

  – læseindlæring, matematik og fortælling vægtes højt.

  Indskolingen på BKF har nogle fælles timer. Det drejer sig om: kristendom, billedkunst, musik og idræt hvor to årgange er sammen. Det kan enten være Børnehaveklassen og 1. klasse eller 1. og 2. klasse. Det kommer helt an på antallet af elever i de enkelte årgange.

  Hver dag indeholder morgenandagt/ morgensamling sammen med resten af skolen. (Klokken 9.35). Vi tilrettelægger skoledagen, så der er bevægelse, leg og aktivitetstimer flere gange i løbet af en skoledag, dette sker gennem SFO. Eleverne i indskolingen kan således have flere SFO timer mellem klokken 8.15 og så klokken 14.00.

  I den daglige undervisning vil der også være oplæsning, dette giver den enkelte elev mulighed for at opbygge et stort ordforråd og der vil blive tilrettelagt emne/tema undervisning i perioder.

  Biblioteks og læsetid vil jævnligt være på skemaet. Her er der meningen, at den enkelte elev i ro skal sidde og læse/læse billeder, alt efter hvad den enkelte magter. Dette for at opmuntre og udvikle læsefærdigheder uafhængig af niveau.

  I løbet af året har vi flere “Temauger”, hvor den daglige undervisning brydes op og hvor eleverne via en mere praktisk tilgang til opgaver oplever, hvorfor og hvordan de enkelte fag kan bruges, samt hvor vigtigt det rent faktisk er at lære disse grundlæggende ting.

  For os er det væsentligt at der oparbejdes en regelmæssighed over skoledagen, så energien ikke bruges på: ”hvad skal vi nu”, men på stabilitet.

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Fax: 74 82 25 56 – Email: bkf@c.dk