• Seneste nyt

  24/04/2018: Familie idræt

  Torsdag den 24. maj er der familie idræt fra kl. 18.00. Mere om det senere!

  23/03/2018: Åbent hus

  Mandag den 9. april. Alle er velkomne!

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
 • Tilsyn

  Tilsynsplan

  Det valgte, eksterne tilsyn 

  Tilsynet med skolen varetages af en tilsynsførende, der vælges af forældrene for 4 år ad gangen. Den tilsynsførende, skal stå udenfor forældrekredsen. Den tilsynsførende evaluerer kvaliteten i skolens undervisning i alle fagene samt med elevernes forsømmelser. Valget af den tilsynsførende finder sted ved forældrekredsmødet/generalforsamlingen.

  Den forældrevalgte tilsynsførende fører tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

  Den valgte tilsynsførendes tilsyn udmøntes på følgende måde:

  • Gennemgang af læseplaner for fagene dansk, regning/matematik og engelsk. Udarbejdelse af en skriftlig årsrapport efter skoleårets afslutning. Rapporten indeholder tilsynsførendes redegørelse i forbindelse med ovenstående samt en vurdering af, om elevernes standpunkt står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen.
  • Rapporten sendes til skolens bestyrelse og lægge ud på skolens hjemmeside.
  • Typisk vil den tilsynsførende aflægge beretning ved skolens generalforsamling.

  Ved generalforsamlingen den 26. april 2017 blev Christel Aagaard valgt som tilsynsførende.

  Tilsynsførende var i skoleåret 2016-17: Lærer Lars Birkmose, Sognegade 32, Løgumgårde, 6240 Løgumkloster. 

  Herunder følger ordlyden af tilsynsplanen for Brændstrup kristne Friskole, tilsynsrapporten findes her: Tilsynserklæring for 2016-17

  Forældrekredsens tilsyn.

  Dette tilsyn udøves ved, at forældrene deltager i skolens liv på følgende måde:

  • Klasseforældremøder i efteråret, hvor der redegøres for målet med undervisningen i det pågældende skoleår, klassens sociale liv drøftes endvidere.
  • Skole-hjemsamtaler i november og igen om foråret, hvor elevens udbytte af undervisningen er i fokus. Den enkelte elevs trivsel og samspil med klassen drøftes endvidere.
  • Invitation til deltagelse i 3-4 årlige ”åbenthusdage” på skolen. Her oplever forældre, hvordan den daglige undervisning foregår.
  • Ved besøg på skolen i undervisningstiden.  Alle forældre er hjertelig velkomne på skolen, og drøfte skolemæssige forhold med såvel skoleleder som lærere. Ved at orientere sig i de blade, mail og skolens hjemmeside som foreligger.
  • Ved at følge med i børnenes daglige skolegang.

  Vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. sept. 2013

    

   

   
   

   

   

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Fax: 74 82 25 56 – Email: bkf@c.dk